19
Fri, Jul
60 New Articles

DZP has promoted Beata Cieszynska, Anna Okla-Wozniak, Jaroslaw Przybylski, Krzysztof Stecyk, and Maciej Zajda to Partner.

Djingov Gouginski Kyutchukov & Velichkov has advised Bianor Holding on its acquisition of Digital Lights and Prime Holding. Karastoyanov, Mitkov & Associates advised the seller of Digital Lights Dimitar Dimitrov. Shopova, Kolarova & Partners advised Prime Holding's sellers Noratex and minority shareholders.

More Articles ...